AMCOACHING V3 CÓ NỘI DUNG MỚI!

Để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và những thay đổi của CNTT trong hơn 1 năm kể từ khi phiên bản V1 ra mắt tháng 10/2012, phiên bản AMCoaching V3 sẽ có những thay đổi và cập nhật đáng chú ý sau:

  • Cập nhật nội dung mới gần 100%
  • Số lượng video ít hơn nhưng chất lượng hơn
  • Bổ sung thêm nội dung mới phù hợp hơn [chưa thể tiết lộ]
  • Học viên tham gia với nhiều lựa chọn khác nhau về thời gian
  • Và nhiều bất ngờ khác đang chờ bạn…

Vẫn như cam kết từ trước, khóa học không tách nhỏ lẻ hay mở nhiều khóa khác nhau, bạn chỉ cần tham gia một khóa mà vẫn có thể tiếp thu được lượng kiến thức từ nhiều khóa khác gộp lại với một mức giá phù hợp nhất.

Trân trọng

Tỉnh Trần

Đăng ký nhận tin cập nhật khi phiên bản mới ra mắt...

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai!